organic reform

אתר חנות | 2018

האתגר

,החברה מספקת פירות וירקות אורגנים במחירים משתלמים בזכות החנות האינטרנטית, עם משלוחים לכל הארץ. האתגר היה לקשר בין הספקים של הירקות והפירות, אל החנות בזמן אמת, כך שתמיד המחירים תמיד הכי זולים. כמו כן היה צריך לעדכן את הספק בהזמנה חדשה, ולהפוך את התהליך מקבלת ההזמנה עד למשלוח לאוטומטי.

חיפוש & גילוי

הלקוח ידע מה הוא רצה להשיג בפרויקט הזה, אך לפני שלקחנו את זה בחשבון, ראינו את האתר הקודם, ולמדנו ממנו מה היה חסר, מה לערוך מחדש ומה ליצור מאפס.

הלכנו ביחד, ידי ביד בעיצוב האתר. הלקוח ביקש להיות חלק מהתהליך ולכן דנו על כל שינוי או הוספה של רכיבים באתר. 

הכל תוך כדי ייעוץ מהניסיון שלנו, על מה כדאי להוסיף או לשנות.

סירטוטים

לאחר שהבנו יחד מה אנו רוצים מהאתר, יצרנו סירטוטים המתארים את תכולת האתר ומיקום כל רכיב. הכל במחשבה ליצור אתר שיהיה פשוט ונוח, שיספק את הדרישות: לאפשר רכישה קלה ומהירה של פירות וירקות אורגנים. 

עיצוב גרפי

מתחת מוצגים כמה מסכים נבחרים מהעיצוב הסופי.

תוצאה & שיקלים עתידיים

באופן כולל האתר סיפק את הדרישות ותנועת הגולשים הרצויה, יש נרשמים חדשים לשירות מידי יום והדרישה גדלה. 

אנו משנים משפצים ומוסיפים מדי פעם לפעם, לפי דרישת הלקוח, ונמשיך לעשות זאת עד שיהיה החנות הכי טובה שאפשר. יש תוכניות ליצור מערכת אשר תשכלל בנוסף למחירים בזמן אמת, את מחירי השוק כדי ליצור מושג לתחרות.

ראה פרויקט הבא

דרך הכרם